Chceš být o něco moudřejší?

21. ledna 2007 v 17:18
O cestování
Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. Žalm 37:5
Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží. On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil. Žalm 91: 9-11
Poznávej Hospodina na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. Přísloví 3:5
Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny. Hospodin učinil vše k svému cíli, i svévolníka pro zlý den. Přísloví 16: 3-4
Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin. Přísloví 16:9
Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po tvých stezkách. Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě, vždyť jsi Bůh, má spása, každodenně skládám svou naději v tebe. Žalm 25:4-5
Ježíš jim řekl: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen." Marek 16:15
O ženě
Ženu statečnou kdo nalezne? Je daleko cennější než perly.…pracuje s chutí vlastníma rukama. Podobna obchodním lodím zdaleka přiváží svůj chléb. Vyhlédne si pole a získá je, z ovoce svých rukou vysází vinici. Bedra si opáše silou a posílí své paže. Okusí, jak je dobré její podnikání. Její svítilna nehasne ani v noci. Dlaň má otevřenou pro utištěného a ruce vztahuje k ubožáku. Síla a důstojnost je jejím šatem, s úsměvem hledí vstříc příštím dnům. Její ústa promlouvají moudře, na jazyku mívá vlídné naučení. Pozorně sleduje chod svého domu a chleba lenosti nejí. Klamná je líbeznost, pomíjivá krása; žena, jež se bojí Hospodina, dojde chvály. Přísloví 31: 10,14,16-18, 20, 25-27, 30
Dům a majetek lze zdědit po otcích, ale prozíravá žena je od Hospodina. Přísloví 19:14
Lépe je bydlet v zemi pusté než se ženou svárlivou a zlostnou. Přísloví 21:19
Zasvěť už chlapce (a dívku) do jeho (její) cesty, neodchýlí se od ní, ani když zestárne. Přísloví 22:6
Zapřísahám vás, jeruzalémské dcery, při gazelách a při polních laních: nebuďte a nezburcujte lásku, dokud nebude chtít sama. Píseň písní 2:7
Tak máme holky co dělat, že? Laťka je opravdu vysoká!
O radosti
A tak je tomu s každým člověkem: to, že jí a pije a okusí při veškerém svém pachtění dobrých věcí, je dar Boží. Kazatel 3:13
Radostným srdcem zkrásní tvář. Přísloví 15:13
Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho. Žalm 16:11
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama